Loader
De rijke

historie

De rijke historie van MIJN Torpedoloods…

Opslag van zeemijnen en torpedo’s

Dat MIJN Torpedoloods een rijke historie met zich meedraagt, moge duidelijk zijn. Het monumentale pand waarin MIJN Torpedoloods gehuisvest is, stamt immers uit de late negentiende eeuw. Om precies te zijn: uit 1886. In de ruim 125 jaar die daar op volgden, heeft de loods uiteenlopende (militaire) bestemmingen gekend. Maar in de eerste plaats werd de loods gebouwd voor de opslag van zeemijnen en torpedo’s. Bij naderend onheil vanuit het water konden deze zeemijnen snel worden opgehaald en geplaatst in de Waterweg. De Torpedoloods heeft deze functie tientallen jaren vervuld.

 

De eclectische bouwstijl

MIJN Torpedoloods is gebouwd in een eclectische stijl. Dit is een combinatie van elementen uit uiteenlopende stijlen en stromingen, die op samengevlochten wijze terugkomen in het bouwwerk. Dikwijls grijpt de eclectische architectuur terug op het verleden. Zo leidt de versmelting van decoraties uit verschillende historische stijlperioden tot een nieuw geheel.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog

Ook tientallen jaren later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, bleek het pand uitermate geschikt voor de opslag van munitie. De Duitsers bezetten het pand en breidden het uit met een tweede bunker, die naast het pand ligt. Zodoende kon een grote hoeveelheid munitie onderdelen voor schepen worden opgeslagen. De reeds bestaande bunker, achter het pand, werd bovendien flink verstevigd.

 

Douchen voor een dubbeltje

Aan de zijkant werd het pand uitgebreid met een badloods, gebouwd in dezelfde eclectische stijl als de Torpedoloods. Deze badloods moest onderdak verschaffen aan de aanwezige Duitse militairen, zoals bewaking en logistiek personeel. Bovendien mochten de inwoners van Hoek van Holland hier iedere zaterdag komen douchen voor een dubbeltje.

 

De naoorlogse Torpedoloods

Na de oorlog werd de Torpedoloods het mobilisatiepunt voor lokale burgermilitairen. Mocht Nederland opnieuw in oorlog komen, dan werden burgers uit Westland en Hoek van Holland hier ‘onder de wapenen’ gebracht. Tientallen jaren werden militaire uitrustingsstukken opgeslagen in de loods. Tot in de jaren 80, toen het pand door Defensie werd ontruimd en leeg kwam te staan. In de late jaren 90 kreeg de vervallen loods een nieuwe bestemming: horeca. Tot 2012 sierde ‘De Torpedoloods’ de Berghaven als eet- en drinkgelegenheid. Sinds 2014 is het MIJN Torpedoloods.

 

MIJN Torpedoloods als rijksmonument

Haar monumentale karakter kreeg de Torpedoloods in 1970, toen de monumentenwet werd opgezet. Omdat de loods deel uitmaakt van onze nationale geschiedenis, werd het aangemerkt als rijksmonument. Dit geeft het pand eeuwige bescherming. Hoek van Holland kent drie rijksmonumenten: het fort, de kazematten en het huidige MIJN Torpedoloods.

Volg ons ook op Instagram

No content was found for the current ursername(s) and/or hashtag(s).